About Jānis Trops

Never Look BACK! Adventures | Mountain Driving | Hiking | Running | MTB | Coach | Yoga | Badminton | Electronics | Information Technology

Logopēdi vērtē savu darbu.

Pavasaris ir laiks, kad logopēdi atskatās uz paveikto mācību gada laikā un izvērtē plānus nākamajam laika posmam. Tikšanās reizēs ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Inu Druvieti un Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāju Ievu Stiģi klātesošie tika iepazīstināti … Continue reading

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavu, 13.05.2013.

2013.gada 13.maijā Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība rīko pieredzes apmaiņas braucienu uz Jelgavu. Dienas plāns: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs; Jelgavas 1.speciālā internātpamatskola (logopēde Anita Stāvause); Jelgavas keramikas rūpnīca. Pieteikties līdz 2013.gada 1.maijam. Kontakti. LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

Eiropas logopēdijas dienas pasākums Naukšēnu novada vidusskolas filiālē Ķoņu skolā, 17.04.2013.

Video: Logopēde Agrita Gruzdiņa … Continue reading

Kursi “Bērns ar dzirdes traucējumiem vispārējā izglītības iestādē”, 19.04.2013.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 24.04.2013., Valmieras Pārgaujas sākumskolā.

2013.gada 24.aprīlī plkst.14-18 Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība Valmieras Pārgaujas sākumskolā rīko semināru logopēdiem. Darba kārtībā: tikšanās ar Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāju Ivetu Pāži un Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītāju Ievu Stiģi; digitālie mācību materiāli; jautājumi, sarunas, diskusijas … Continue reading

Eiropas logopēdijas dienas pasākums “Ak, šī svītriņa!” Alojas PII “Auseklītis” Vilzēnu filiālē, 03.2013

Bildes no sava organizētā pasākuma, ko nosaucu “Ak, šī svītriņa!”. Piedalījās Alojas PII “Auseklītis” Vilzēnu filiāles 6-gadīgie bērni. Video: Logopēde Laura Pliķēna … Continue reading

Ar prieku uz darbu!

Logopēda darbu daru no sirds jau 30 gadus. Man prieks, ka es redzu sava darba rezultātus – bērni iemācās skaidri izrunāt skaņas, izteikt savas domas un svētkos brīnišķīgi noskaitīt dzejoļus. Iemācās lasīt, rakstīt. Ļoti patīkamas sajūtas izraisa vecāku pateiktais paldies. … Continue reading