About Jānis Trops

Never Look BACK! Adventures | Mountain Driving | Hiking | Running | MTB | Coach | Yoga | Badminton | Electronics | Information Technology

Valmieras pilsētas un starpnovadu metodisko apvienību vadītāju brauciens uz Igauniju: Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Viimsi Gümnaasium, 23.11.2012.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

Logopēdi un izglītības darbinieki no Vecpiebalgas puses ciemos pie Valmieras 3.PII “Sprīdītis”, 13.11.2012.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi logopēdiem Valmierā, 29.10.2012.

Oktobra nogalē Valmieras Pārgaujas sākumskolā profesionālās pilnveides kursos tikās logopēdi. Kā nosaka mūsu valsts Ministru kabineta noteikumi, katram pedagogam 3 gadu laikā jāpapildina savas zināšanas 36 stundu apjomā. Programma logopēdu tālākizglītībai nav iekļauta Eiropas finansētajā atbalstā, tāpēc sadarbībā ar Pārgaujas … Continue reading

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi logopēdiem, 29.10.2012.

2012.gada 29.oktobrī plkst.9.00 Valmieras Pārgaujas sākumskolā (Meža iela 12a) notiks profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi logopēdiem (IZM lēmums Nr.78, 08.02.2012.) „Mācību metodes un paņēmieni valodas un runas traucējumu korekcijai pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”. Lektores: logopēdes Ilona Tropa un Ilze Vītola. … Continue reading

LR1 “Ģimenes studija” | Kā iemācīt un pēc tam arī motivēt bērnu lasīt? | Logopēdes Ilona Tropa un Zeltīte Šneidere

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading

LMA rudens seminārs | J.Endzelīna Kauguru pamatskola | 26.09.2012

Kā katru septembri, arī šogad Valmieras un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība rīkoja izbraukuma semināru logopēdiem. Viesojāmies Beverīnas novada Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā, lai iepazītos ar skolas piedāvātajām iespējām bērniem un pedagogiem, apgūtu noderīgus vingrinājumus roku smalkmotorikai, izvērtētu jaunās logopēdu dokumentācijas … Continue reading

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: konference, 28.08.2012., Valmieras sākumskolā.

2012.gada 28.augustā plkst.10.00 Valmieras sākumskolā (L.Paegles iela 40A) notiks izglītības darbinieku konference un Valmieras reģiona logopēdu metodiskās apvienības pirmā tikšanās 2012./2013. mācību gadā.   LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa … Continue reading