J.Endzelīna Kauguru pamatskolai 180 gadu jubileja.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa