Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 15.03.2013., Valmieras integrētajā bibliotēkā.

Iesakām2013.gada 15.martā plkst.10.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā Cēsu ielā 4 2.stāva lasītāju zālē Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība rīko Eiropas logopēdijas dienai veltītu semināru.

Darba kārtībā:

 • tikšanās ar valodnieci, sociolingvisti, politiķi, Latvijas Universitātes profesori,
  Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāti, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Inu Druvieti;
 • prezentācija par logopēdu darbu izglītības iestādēs;
 • Valmieras integrētās bibliotēkas piedāvājums maziem un lieliem lasītājiem;
 • Eiropas logopēdijas dienas pasākumu prezentācijas;
 • pusdienas;
 • diskusijas.

Pieteikties līdz 2013.gada 1.martam.

Kontakti.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 18.02.2013., Valmieras 3.PII “Sprīdītis”

Seminārs Valmieras 3.PII "Sprīdītis"Februāra tikšanās reizē pulcējās logopēdi no Gulbenes, Smiltenes, Valkas, Siguldas, Mārupes, Alūksnes, Kocēnu, Alojas, Beverīnas, Strenču, Naukšēnu, Rūjienas, Cēsu, Mazsalacas, Burtnieku novadiem un Valmieras pilsētas. Lielais dalībnieku skaits liecina par tikšanās nepieciešamību, lai kopīgi domātu, izvērtētu un risinātu logopēdijas jautājumus. Šoreiz aktīvi tika spriests un diskutēts par logopēda dokumentu dienasgrāmatu, kurā datēt visus nepieciešamos ierakstus: novērojumus, sadarbību, valodas un runas izpētes rezultātus un korekcijas procesu izglītības iestādēs. Ņemot vērā logopēdu pamatotus argumentus dokumentācijas pilnveidošanai, līdz mācību gada beigām esam plānojuši uzlabot un nodot logopēdu rīcībā jau gatavu dienasgrāmatas paraugu, kuru katrs logopēds, apstiprinot to pie izglītības iestādes vadītāja, varēs izmantot darbā.

Logopēde Zeltīte Šneidere no Mārupes novada dalījās pieredzē, apkopojot savas un kursos iegūtās zināšanas, par valodas un runas novērtēšanas ziņojuma tapšanu. Vēlreiz atgādinot, cik svarīgi logopēdam zināt, kā noritējusi bērna attīstība, lai precīzāk un veiksmīgāk darītu savu darbu – palīdzētu bērniem apgūt veiklu valodu un runu. Ikdienas steigā kaut ko arī gadās aizmirst, tāpēc pieraksti garantēs precizitāti. Aicinām vecākus atzīmēt sava bērna svarīgākos attīstības notikumus: kad sācis rāpot, kad celties kājās un staigāt, kad un kādi bijuši pirmie vārdiņi, teikumi, jautājumi. Tad logopēds veiksmīgāk varēs plānot korekcijas gaitu un visi kopā nonākt pie vēlamā rezultāta.

Logopēdes Danas Arnītes vadībā katra logopēde varēja iejusties skolēna un skolotāja lomā, pārī veidojot sniegpārsliņu. Pamēģiniet rīkoties neskatoties, bet, tikai uzklausot mutvārdu instrukciju, salīdziniet iegūto rezultātu ar savu pārinieku! Lai sadarbotos, ikvienam nepieciešama kvalitatīva komunikācija.

Ne vienmēr logopēds var apmeklēt visus sev vēlamos kursus un seminārus, lai papildinātu zināšanas, tāpēc dzirdētais tiek pārrunāts tikšanās reizēs. Šoreiz logopēdi runāja par garīgo veselību, valodas un runas novērtēšanu, daudzveidīgo diagnožu klasifikāciju logopēdijā un kvalitatīvas saskarsmes nozīmi ikdienā. Psihologi apgalvo, ka līdz 20 gadu vecumam cilvēkam vajadzētu kļūt pieaugušam, bet izrādās, ka dzīvē ir citādi: starp pieaugušajiem vairāk tomēr ir „bērnu” nekā pieaugušo, kas rīkojas un pieņem lēmumus, balstoties uz emocijām, nevis faktus izvērtē objektīvi. Bet labā ziņa ir tā, ka vienmēr ir iespēja sevi pilnveidot. Cik lielā mērā – tas jau ir cits jautājums.

Klātienē iepazināmies ar jaunajiem mācību materiāliem „Karuselis” un „Kabata”, kurus lieliski var izmantot logopēdijas nodarbībās.

Paldies logopēdēm par kopābūšanas laiku! Tas dod iedvesmu, zināšanas un spēku savu darbu veikt vēl labāk.

Nākamā tikšanās reize plānota 15.martā, kad Eiropas logopēdijas dienas seminārā savu dalību apstiprinājusi arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete.


Video:
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Daudzsološs logopēdijas kabinets Strenču novada vidusskolā.

Logopēdijas kabinets Strenču novada vidusskolāKatru gadu martā visā Eiropā atzīmē Eiropas logopēdijas dienu, šogad akcentējot izrunu, tās traucējumus, lasīšanu un rakstīšanu. Šajā laikā notiek dažnedažādi pasākumi izglītības, veselības un citās iestādēs bērniem un pieaugušajiem, lai cilvēki gūtu priekšstatu un zināšanas par logopēdiju, tās nozīmi un nepieciešamību ikdienā. Arī Strenču novada vidusskolā notiks pasākums „Runā! Lasi! Raksti!”

2012./2013.mācību gads skolā ir īpašs. Pirmo reizi skolas pastāvēšanas vēsturē ir tapis logopēdijas kabinets: ērts, plašs, ar labu apgaismojumu un daudzveidīgiem materiāliem. Tāds kabinets, par kādu sapņo daudzu skolu skolēni un logopēdi. Skolas saimnieka prasme kabinetam devusi svaigu krāsojumu un mēbeļu iekārtojumu. Bērniem ir ērtas darbavietas – katram savs sols. Ir spogulis, kurā skatīties, kā mēlīte nolikta īstajā vietā, vai lūpas atrodas pareizā pozīcijā un kontrolētu, kādi izskatās lielie elpošanas pūtieni un vai rokas patiešām izstiepušās taisni? Plašums kabinetā nepieciešams, lai bērni justos brīvi, ērti un nodarbībās varētu izspēlēt kustību spēles, darbināt lielo motoriku: rokas, kājas. Labai valodas attīstībai vispirms ir nepieciešamas kvalitatīvas kustības, tāpēc jāvingro un jākustas.

Bērnu iemīļota vieta ir jaunais sūnu zaļais paklājs. Uz tā starpbrīdī var paspēt izspēlēt „Garos degunus” vai dambreti, bet nodarbībās sēdēšanu solos nomainīt pret aktīvu kustēšanos spēlējot valodas spēles. Šādi sarežģītas lietas par teikumiem, skaņu izrunu, matemātiku tiek apgūtas spēlējot.

Logopēdijas kabinetā līdzekļi ieguldīti arī mācību materiālu iegādei: grāmatas lasīšanas uzsākšanai, kurās vārdi dalīti zilbēs, kā arī ar uzdevumiem domāšanai, uztverei, atmiņai; metodiskais materiāls skaņu izrunai; spēles lasīšanai, domāšanai, rēķināšanai, vārdu krājuma papildināšanai, teikumu un teksta veidošanai; kalendārs un pulkstenis laika aprēķiniem un daudz ikdienā noderīgu lietu: pildspalvas, zīmuļi, papīri, aploksnes, šķēres, līme – visu nemaz nenosaukt!

Uz baltās flomāsteru tāfeles nodarbībās sarindojas vārdu ķēdes un teikumi, kuros neatkārtojas vārdi, bet kabineta vienreizību papildina pašu skolēnu veidotās dekorācijas: katram sava sirsniņa un ziemas dejojošās balerīnas. Mājīgi!

Darbs iesākts, lai sagatavotu skaņu un mūzikas ierakstus, tādā veidā nodarbībās tiktu iekļauti arī mūzikas terapijas un logoritmikas elementi, un uzdevumu atlase interneta vidē, lai valodas korekcijas procesu padarītu vēl kvalitatīvāku un bērnus motivējošāku.

Statistika liecina, ka 30% bērniem pirmskolā un sākumskolā ir valodas un runas traucējumi tādā pakāpē, ka bez logopēda palīdzības veiksmīgi galā netikt. Arī Strenču novada vidusskolā ir līdzīgi. Septembrī, kad notika skolēnu valodas un runas pārbaude, logopēda uzmanības lokā nonāca vairāki desmiti bērnu ar dažādiem valodas un runas traucējumiem. Vairāk nekā 50 bērni sāka regulāri mācīties logopēdijas nodarbībās. Ņemot vērā katra skolēna specifiskās vajadzības un nepieciešamo atbalstu, darbs notiek gan individuāli, gan pāros, gan nelielās grupās (no 3 – 7 bērniem) 1 vai 2 reizes nedēļā. Lai traucējumu mazinātu vai novērstu, nepieciešams regulārs, intensīvs darbs, aktīvi treniņi skaņu izrunā, lasīšanā, rakstīšanā, skaņu saklausīšanā, skaitļošanā. Viena logopēdijas nodarbība nedēļā ir pārāk īss brīdis, lai sasniegtu labus rezultātus, tāpēc svarīgs ir komandas darbs. Tikšanās un sarunas ar vecākiem ir neiztrūkstoša sadarbība, lai arī ģimenē varētu turpināt logopēdijas nodarbībās iesākto darbu, tā palīdzot bērniem pilnvērtīgi augt. Tieši tikpat svarīgas ir pārrunas ar skolotājiem par atbalsta pasākumiem stundās un bērnu sasniegumiem, sociālo pedagogu un audzinātājiem, lai motivētu skolēnus regulāram darbam arī tad, kad draugi sauc paklausīties mūziku vai uzspēlēt datorspēles.

Paldies direktorei Dacei Gaigalai un katram skolotājam par skolēniem sniegto atbalstu valodas un runas attīstībā!

Nāciet uz Strenču novada vidusskolu un apskatiet jauno logopēdijas kabinetu! Uz visiem jautājumiem skolā atbildēšu jums pirmdienās un ceturtdienās, bet internetā – katru dienu.

Visi laipni aicināti būt skatītāju un līdzjutēju rindās Strenču novada vidusskolā Eiropas logopēdijas dienas pasākumā „Runā! Lasi! Raksti!” pirmdien, 2013.gada 4.martā plkst.9.30 sākumskolas telpās!

Video:Strenču novada vidusskolas logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Valmieras pilsētas un starpnovadu LMA iesaka: seminārs, 18.02.2013., Valmieras pilsētas 3.PII “Sprīdītis”.

Iesakām2013.gada 18.februārī plkst.14-18 aicinu uz Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskās apvienības semināru Valmieras pilsētas 3.PII “Sprīdītis”, Rūpniecības ielā 29, otrā stāva zālītē.

Darba kārtībā:

 • dokumentācijas darbības izvērtēšana 1.semestrī, uzlabošana, ieteikumi. Citu novadu logopēdu pieredze;
 • ieteikumi bērnu izpētē un atzinumu sagatavošanā (logopēde Zeltīte Šneidere no Mārupes novada);
 • pārskats par notikušajām lekcijām (logopēde Ilona Tropa un citi);
 • kafija, tēja, sarunas neformālā gaisotnē.

Pieteikties līdz 15.februārim.

Kontakti.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Logopēdi 2012.gadu noslēdz radoši.

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienībaValmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdi 2012.gada strādājuši mērķtiecīgi: veidota un jau tiek izmantota darbā logopēda dokumentu dienasgrāmata, metodiskais darbs prezentēts Rīgā kolēģiem no visas Latvijas un Izglītības un zinātnes ministrijā, labā līmenī tiek uzturēta mājas lapa logopedija.eu, kā arī turpinās profesionāla sadarbība ar logopēdiem Madonā, Siguldā, Gulbenē, Cēsīs, Priekuļos, Rīgā, Valkā, Vecpiebalgā, Strenčos, Limbažos, Liepājā, Līvānos un citos novados.

Gada nogalē logopēdiem bija vairāki nozīmīgi pasākumi. Rudens brīvdienās logopēdi tikās tālākizglītības kursos Valmieras Pārgaujas sākumskolā. Kopā ar direktoru Viktoru Litaunieku tika izveidota un Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināta logopēdu tālākizglītības programma. Tajā iekļauti aktuāli temati: lasītmācīšana un bērna gatavība mācīties lasīt (lektore Ilze Vītola), bērna vispusīga attīstīšana un dažādi korekcijas paņēmieni un uzdevumi logopēdijas nodarbībās (lektore Ilona Tropa) un filcēšanas meistardarbnīca (vadītāja Iveta Prikaša), kurā praktiskas iemaņas logopēdes guva dažādos filcēšanas veidos, lai tos izmantotu bērnu sīkās pirkstu muskulatūras attīstīšanai.

Lai valodas un runas korekcijas procesu plānotu veiksmīgi, logopēdam jāpārzina bērna fiziskā, emocionālā attīstība, kā arī jāņem vērā psiholoģiski faktori. Logopēdam jābūt plašām zināšanām par bērnu. Lektore Iveta Berķe detalizēti skaidroja, atsauca atmiņā un iepazīstināja ar jauno par bērnu attīstību no psihodinamiskā viedokļa no dzimšanas brīža līdz pusaudža vecumam. Secinājums viens: lai cik erudīti un darboties varoši būtu logopēdi, psihologi pierādījuši, ka vislielākā ietekme uz bērnu un viņa dzīves veidošanu ir vecākiem. Protams, lielu ieguldījumu bērna attīstībā dod arī vide un sadarbība.

Decembra seminārā radās jauns, noderīgs darba materiāls logopēdijas nodarbībām „Pīrāgi”. Tajā apkopotas darba lapas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kas korekcijas procesu padarīs efektīvāku un bērniem interesantāku. Krājumā ietverti dažādi uzdevumi, piemēram, teksti lasīšanai ar paaugstinātu grūtības pakāpi, krustvārdu mīklas, noslēpumaini un minami uzdevumi, lasīšanas vingrinājumi, dziesmas, sižeta attēli stāstījumam. Visu janvāri vēl turpināsies materiālu gatavošana un sistematizēšana.

Paldies logopēdēm par ieguldīto darbu visa gada garumā un skolu vadītājiem par atbalstu formālās un neformālās izglītības iegūšanai. 2013.gadā iesākto turpināsim.

Video:
LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Tropa

Aizejiet uz “Fanfare Ciocarlia” koncertu – tas ir kas īpašs!

Fanfare CiocarliaVakar biju uz koncertu. "Fanfare Ciocarlia" (tulkojumā "Cīruļa Dziesma") – čigānu orķestris, kas nāk no Zece Prajini ciemata Rumānijas ziemeļaustrumos. Viena no pasaules labākajām pūšamo instrumentu grupām.

Jā – es pirms koncerta palasījos informāciju par viņiem internetā, taču neko tādu negaidīju, tas bija pārsteigums. Šiem mūziķiem ir patiešām neierobežotas tehniskās iespējas, fenomenāla ritma, mūzikas stila izjūta, un viņi pilnīgi noteikti spēj aizraut ne tikai čigānu, bet arī džeza, punk, funk un citu mūzikas stilu piekritēju sirdis.

Pat koncerta nobeigums bija īpašs – visi mūziķi pēc vētrainām skatītāju ovācijām, turpinot nepārtraukti spēlēt, devās starp skatītāju rindām zālē … pēc tam uz vestibilu, kurā atrodas ģērbtuves – arī turpinot muzicēt. Absolūti draudzīga, pacilājoša atmosfēra. Tas bija vienkārši lieliski!

Noteikti iesaku aiziet uz grupas koncertu – nebūsiet vīlušies, tas ievērojami atšķiras no tā, ko esam pieraduši dzirdēt koncertos Latvijā! Ja labāk patīk visu izsvērt biznesa kategorijās, tad: lieliska cenas/kvalitātes attiecība.


Jānis Trops

Jānis Trops

Ballooning | Mans pirmais lidojums gaisa balonā! | 25.07.2012

"Vestabalt" gaisa balonsMani vienmēr ir vilcis uz lidošanu. Lidot pašam, nevis tā vienkārši sēdēt lidmašīnas salonā, lai gan arī tas ir lieliski. Jau bērnībā, kad dzīvojām blakus Valmieras lidlaukam un regulāri kritām uz nerviem pilotiem ar savu dīkšanu palidot. Vēl tagad atceros to kolosālo sajūtu, kad pirmo reizi nokļuvu “kukuruzņika” dārdošajā kabīnē un krītot gaisa bedrēs, beidzot pa īstam … LIDOJU. Iemācīties un lidot pašam tā arī līdz šim nav sanācis. Arī ar izpletni vēl neesmu izlēcis. Tie ir divi no maniem neizdarītiem darbiem – pagaidām neizdarītiem. Nebūt ne visas vēlmes piepildās, kā mēs to klusībā gribētu. Un būtībā jau pat labi, ka nepiepildās – tad ir par ko pasapņot, uz ko tiekties …

Piedāvājums lidot ar gaisa balonu atnāca negaidīti. To man šovasar vienkārši ģimene uzdāvināja dzimšanas dienā. Laikam pārāk bieži biju muldējis par šo lidošanas tēmu. Tā kā jālido vien būtu, ja es pat to negribētu – neesam jau te nekādi “knapsieriņi”. Pasākums notika jūlijā, starptautiskā gaisa balonu festivāla “Valmieras kauss 2012” (12th Latvian Open Hot Air Balloon Championship, Valmiera CUP 2012) laikā. Zinot, ka skeptiski skatos uz dažādiem pop-rakstura pasākumiem, tad dāvinātāji bija parūpējušies par iespēju man lidot nevis tūrisma režīmā, bet reālā gaisa balonu sacensību atmosfērā – lidoju sacensību laikā, kopā ar vienu no spēcīgākajām pilotēm Latvijā Kristīni Vēveri.

Viss notika vienkārši un bez garas runāšanas – piezvanīju, noskaidroju starta laiku, iekāpu džipā un tempā devāmies meklēt piemērotu starta vietu. Viss turpmākais man atgādināja vecos labos laikus, kad regulāri kāpu kalnos – laikus, kad “zāle bija zaļāka un debesis zilākas”. Putekļi, ātrums, – bet ne haoss, psihošana. Katrs zina, ko dara un zina, kā panākt rezultātu. Vienota komanda. Man tas patiešām ļoti patika. Es nepazīstu šos cilvēkus, taču labi zinu šo funktieri … šos skatienus, runas manieri u.t.t. – tas ir stāsts atkal par kalnos kāpšanu.

Startējam pl.19:40, vertikāli, balons strauji uzņem augstumu. Sajūtas atrodoties tur gaisā ir vienreizējas! Tas nebūt nav tā kā lidmašīnas kabīnē, jo tur tomēr atrodies aiz “sienas”, kura norobežo un emocionāli pasargā no ārpasaules. Tu stāvi mazītiņā gaisa balona grozā, kurā knapi var izgrozīties 2 cilvēki, jo nepieciešama vieta arī gāzes baloniem, un viss, kas pasargā no brīva kritiena, ir groza grīda. Vējš, plašums, fantastisks skats visapkārt. To aprakstīt ir pagrūti, tas ir jāizjūt pašam.

Kad ieraugām debesīs gaisa balonu, tad šķiet, ka tas ir tāds visai tūļīgs pasākums. Bet tas nebūt tā NAV. Tur augšā ir lietas, kas notiek pat ļoti ātri. Es nekad nedomāju, ka gaisa balons tomēr spēj būt tik manevrētspējīgs, ka spēj, piemēram, tik ātri mainīt augstumu. Arī to vadīt nebūt nav vienkārši. Pilnīgi noteikti ir vajadzīga liela pieredze, vēss prāts un pārliecība par to, ko dari. Bija jūtams arī tas, ka lidot augstu nebūt nav tas grūtākais. Tas ko redzēju es, liek man apgalvot, ka sarežģīti ir lidot tieši zemu virs sarežģīta reljefa un precīzi tajā piezemēties.

Piezemējāmies uz Pidriķu ceļa jau pustumsā, ap pl.21:00. Nebija vienkārši, jo ceļš pašaurs, blakus celmains purvs, otrpus ceļam mežs. Taču viss notika precīzi. Pēc tam turpat uz ceļa bija gan aizdomīga izskata tutenis manis iesvētīšanai/uzņemšanai gaisa kuģotāju aristokrātijā tā teikt “ar asinīm”, gan vispārējs ieskats gaisa balonu lidojumu vēsturē, šampanietis. Tika izsniegts arī apliecinājums manam lidojumam. Vairākas reizes dabūju arī ar kaut ko pa pakaļu – iespēja atspēlēties nebūs, jo pats neredzēju ar ko un no kura, tāpēc, ka  tajā brīdī karājos ar galvu uz leju un lasīju uz balona groza grīdas noliktu karti. Salikām balonu un devāmies atpakaļ uz Valmieru, kur ieradāmies jau tumsā.

Daļa sabiedrības teiks apmēram tā: “Ko viņi tur ākstās, kāda jēga no tās lidināšanās, tikai lieki tēriņi, klapatas, nekāda komforta, labāk būtu darījuši ko citu – lielveikals, TV, internets” … un tamlīdzīgi.
Jums, mīļie, nav taisnība – uz šādiem cilvēkiem balstās pasaule!

Paldies visiem (ģimenei, “Vestabalt” gaisa balona komandai) par šo iespēju! Tas bija LABAIS!
Mans pirmais lidojums gaisa balonā!Facebook TagLover? Please:
#aerostat #ballonflight #balloon #ballooning #ballooningalmaty #ballooningaround #ballooningbarcelona #ballooningdan #ballooningfestival #ballooningintuscany #ballooningisfun #ballooningmarvellousdundee #ballooningrussia #ballooninguae #balloons #balons #bertelsballooning #crazy #daba #flight #fly #flying #flywithme #gaisa #gaisabaloni #gaisabalons #gaisabalonslatvija #gaisabalonslv #hotair #hotairballons #hotairballoon #hotairballoons #iloveballooning #izklaide #latvia #latvija #lidojums #lidojumsargaisabalonu #luchtballon #luftballons #nature #naturebeauty #newjerseyfestivalofballooning #sky #valmier #valmiera #valmieracity #valmierai732 #valmierai733 #valmierai734 #valmieraspilsetassvetki #valmieraspilsetassvetki2017 #valmieravirmo #visitvalmiera


Always Welcome:
trops.lv janistrops.com ilonite.eu janisilona.eu gauja.org travel.gauja.org facebook_travel.gauja.org facebook_gauja.org facebook_ilonite.eu facebook_trops.lv facebook_veseligs instagram_ilona_tropa instagram_janis_trops youtube_ilonasalna youtube_janistrops linkedin_ilonasalna linkedin_janistrops twitter_speech_therapy twitter_janissport

ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooning
ballooningJānis Trops

Jānis Trops