Valodas terapijas centra 10 gadu jubilejas prezentācija, 29.04.2011.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Logopēdi no Alojas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Gulbenes, Jaunjelgavas, Kocēnu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Mārupes, Rēzeknes, Rūjienas, Smiltenes, Valkas, Valmieras novadiem un pilsētām tiekas seminārā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, 12.04.2011.

Logopēdi tiekas seminārā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā12.aprīlis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā pulcēja vairāk kā 40 logopēdus, lai stāstītu par paveikto un uzklausītu kolēģu pieredzi. Metodisko lasījumu diena noritēja augstā profesionālā līmenī. Logopēdi 10 prezentācijās iepazinās ar plašu korekcijas darbam veidotu materiālu klāstu, skolu pieredzi un darba organizāciju. Katrs logopēds, neskatoties uz to, ka darba samaksa ir tikai par nostrādātajām nodarbībām ar bērniem, ārpus sava darba laika, ar saviem materiālajiem un tehniskajiem resursiem gatavo darba lapas, spēles un uzskates līdzekļus, kā arī bērnu valodas un runas diagnostikas materiālus, lai valodas korekcijas process bērnam būtu radošs un interesants.

Arnita Adata no Valmieras stāstīja un demonstrēja plašu pūšanas vingrinājumu klāstu, ar kuru palīdzību tiek aktivizēta lūpu darbība un pareiza gaisa plūsma, kas tik ļoti nepieciešama pareizai skaņu izrunai. Ar laiku šo materiālu logopēde centīsies izveidot arī video variantā.

Zeltīte Šneidere no Mārupes novada rādīja signālkartes, kurās vingrinājumi mēlītei, lūpām, vaidziņiem atspoguļoti attēlos, un tas ļoti patīk bērniem. Vērtīgo darbu logopēdi varēs apskatīt mūsu mājas lapā un izmantot darbā.

Valmieras un Alojas novada logopēdes Ilze Vītola un Gaida Bērziņa uzskatāmi un pārliecinoši demonstrēja savu unikālo pieredzi "Skaņošana, zilbju veidošana, lasīšana", kas apkopota neskaitāmās darba lapās, spēlēs, vingrinājumos. Katrs no klātesošajiem vēlreiz pārliecinājās, cik svarīgi katram bērnam atrast visatbilstošāko mācību metodi un izvēlēties vērtīgāko spēli. Logopēdes nopietni apsver sadarbības iespējas ar grāmatizdevējiem, lai ieguldītais darbs nonāktu pie katra interesenta.

Dace Alksne strādā Valmierā un Mazsalacas novadā. Šoreiz viņa rādīja domino, kas lieliski noder skaņošanas iemaņu veidošanai. Lai bērns varētu mācīties lasīt, rakstīt, viņam vispirms jāiemācās saklausīt skaņas (Vai vārdā SAULE skan L?) un nosaukt skaņas vārdos pareizā kārtībā. Lieliski, ja to var darīt rotaļājoties, kas ir galvenais un atbilstošākais bērnu darbības veids pirmsskolā.

Cēsu novada logopēde Māra Apsīte aicināja lielu darbu veltīt sīkās muskulatūras – pirkstu darbības attīstībai. Šim nolūkam Māra izmanto tautasdziesmas, kuras runājot jākustina līdzi pirkstiņi dažādās kombinācijās. Noskatoties filmu, iepazināmies ar Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra ikdienu, tradīcijām un piedāvātajām iespējām mācīties bērniem ar dažādām elpošanas saslimšanām.

Inese Kazule – Kamzola (Valmiera, Burtnieku novads) prezentējot "Artikulācijas aparāta vingrinājumi skaņu uzstādīšanai pēc E.Krauzes", iepazīstināja mūs ar daudzveidīgiem artikulācijas aparāta vingrinājumiem. Inese sagatavojusi izdošanai apjomīgu daba lapu komplektu skaņu izrunai. Vēl dažas korekcijas no "Zvaigzne ABC" puses un izdevums varēs startēt pie bērniem, vecākiem, skolotājiem, logopēdiem.

Klausījāmies un skatījāmies Rēzeknes logopēdiskās skolas logopēdes Annas Deksnes stāstījumu un ilustratīvo materiālu "Sensomotoro funkciju attīstīšana bērniem ar valodas traucējumiem Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā". Valstī ir daudz bērnu, kuriem valodas un runas attīstības traucējumus efektīvāk koriģēt šim nolūkam veidotās mācību iestādēs. Taču pēdējos gados vērojama tendence, ka bērni mācās skolās, kuras tuvākas viņu dzīves vietai un dažādu iemeslu dēļ neizmanto kvalificētu speciālistu darbu un palīdzības iespējas speciālajās skolās. Ne vienmēr tuvējai skolai ir iespējas nodrošināt katru bērnu ar nepieciešamo atbalstu. Tā tiek kavēta bērna attīstība un cieš arī mācību rezultāti.

Rasma Ozoliņa no Burtnieku novada rādīja, kā izmantot sen aizmirstas spēles un attēlus, lai veidotu jaunas lietas, ieguldot nelielus līdzekļus un darbu.

Valmieras logopēde Ginta Dekmeijere un viņas "Teatrālās rotaļas izmantošana runas attīstības stimulēšanā, izrunas un intonācijas veidošanā" izraisīja lielu pozitīvo emociju vilni un aplausus. Gintas vadībā aiz priekškara darbojās logopēdes – aktrises, kuras precīzā brīdī un vajadzīgajā intonācijā vadīja savu personāžu un no sirds iejutās lomā. Šogad skatījāmies "Kas pateica ņau?", kas būs nākamgad?

Mazliet par lasītprasmes veidošanu savā pieredzē dalījās un izveidoto materiālu sistēmu rādīja Ilona Salna. Daži no tiem tiks ievietoti mājas lapā logopedija.eu.

Diena pagāja radošā pacēlumā, bezgala draudzīgā atmosfērā, kā jau tas logopēdu tikšanās reizēs ierasts.

Paldies katrai logopēdei par ieguldīto darbu un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas kolektīvam, jo īpaši Inārai Punkstiņai, par uzņemšanu savās mājās un lielisko ekskursiju pa skolu!

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: seminārs, 12.04.2011., Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā.

Iesakām2011.gada 12.aprīlī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā Zvaigžņu ielā 4 konferenču zālē notiks logopēdu metodisko lasījumu diena. Valmieras un apkārtējo novadu izglītības iestāžu logopēdi, kā arī kolēģi no citiem novadiem dalīsies pieredzē, pastāstot par iegūtajām atziņām darba procesā, prezentēs spēles, vingrinājumus, darba lapas, materiālu apkopojumus, kurus veiksmīgi izmanto nodarbībās bērnu valodas un runas attīstīšanai. Pasākumā piedalīsies apgāda "Zvaigzne ABC" pārstāve Gita Andersone.

Logopēdiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar Valmieras Pārgaujas ģimnāziju un baudīt skaisto Jāņa Anmaņa darbos.

Karte.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Eiropas Logopēdijas dienas pasākumi „Skaņas un Trokšņi” Beverīnas novada izglītības iestādēs, 03.2011.

„Skaņas un Trokšņi” Beverīnas novada izglītības iestādēsKatru gadu martā Eiropā atzīmē Logopēdijas dienu. Šī gada devīze: "Sadzirdēt trokšņainā pasaulē". Pasākumu mērķis – dažādos veidos sniegt informāciju sabiedrībai par logopēda darbu, logopēdijas nozīmi runas, valodas un komunikācijas attīstībā cilvēkiem ar valodas traucējumiem.

Arī Beverīnas novada bērnu dārzā "Pasaciņa", Brenguļu sākumskolā un J.Endzelīna Kauguru pamatskolā notika pasākumi maziem un lieliem bērniem "Skaņas un Trokšņi". Dalībnieki, vērtētāji un svinētāji bija visi.

Skolēni gatavoja mājas darbu – priekšnesumu par skaņām un trokšņiem. 1.klases bija izvēlējušās teatralizēt dzejoļus, kuros bija daudz dažādu skaņu. 2.klase Kauguros uzdeva interesantas mīklas, piemēram, kādas ogas upe nes? Nu, protams, upenes! Brenguļu otrklasnieki ieradās ar prāvu klāstu mūzikas un ritma instrumentiem un dziedāja par Tēva brāli. Trešie Brenguļos paši bija sacerējuši dzejoļus par skaņām un trokšņiem, bet Kaugurieši runāja bezgala garu, skaistu dzejoli. Paši lielākie – ceturtie Brenguļos izcēlās ar īpašu talantu – katru troksni viņi bija pierakstījuši ar burtiem, piemēram, Pff – tilu – tulu – tirili, bet Kauguros 4.klases skolēni mūs priecēja ar dziesmu, kuras pavadījumu spēlēja ar dažādiem ritma instrumentiem un bija izcils solo dziedājums.

Pats aizraujošākais – sacensības un priecāšanās visiem kopā. Bērni, kuriem ir 3 un 4 gadi, spēlēja "Dienu un nakti", dziedāja dziesmu par dzīvniekiem, kuri iebriduši pļavā, un vēl ļoti uzmanīgi klausījās, kas skan. Lielie pasacēni, kuriem jau 5 un 6 gadi, sacentās, kuras komandas telefons darbojas labāk, iemēģināja roku precizitātē, lai varētu uzmest riņķi garajam degunam un minēja mīklas.

Skolā citi uzdevumi, mazliet sarežģītāki: jāpieraksta dzirdētais skaņas avots, jāveido dzīvie teikumi. Interesanta bija pasakas "Vēja dāvana" klausīšanās: daži spieda ausis ciet, citi mēģināja dzirdēt tikai pasaku, jo klausīšanās laikā skanēja arī dziesma, bet tas netraucēja būt dzirdīgiem un uzmanīgiem un papildināt teikumus par pasaku katrai komandai izdevās lieliski.

Noslēgumā katrs pasākuma "Skaņas un Trokšņi" dalībnieks saņēma žetonu ar uzslavu un nelielu saldumiņu enerģijai. Visi kopā vienojāmies, ka svētkus svinēsim arī nākamgad. Paldies skolotājām un audzinātājām par atsaucību un palīdzēšanu svētku tapšanā!

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Eiropas Logopēdijas dienas seminārs, 16.03.2011., Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Eiropas Logopēdijas dienas seminārs Valmieras Valsts ģimnāzijā2011.gada 6.martā Eiropā atzīmēja Logopēdijas dienu. Šī gada devīze: "Sadzirdēt trokšņainā pasaulē", mērķis: dažādos veidos sniegt informāciju sabiedrībai par logopēda darbu, logopēdijas nozīmi runas, valodas un komunikācijas attīstībā cilvēkiem ar valodas traucējumiem. Martā skolās un bērnu dārzos tika rīkoti pasākumi bērniem, bet Valmieras un apkārtējo novadu izglītības iestāžu logopēdi un viesi no Valkas novada 16.martā tikās svētku seminārā Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Logopēdu metodiskajā apvienībā pirmajā tikšanās reizē augustā vienojāmies, ka svētkus svinēsim kopā ar pieredzes bagātiem logopēdiem: Martu Kļaviņu, Sarmīti Kauliņu un Māru Rudīti Gailīti, kuras ir pelnītā atpūtā. Aicinājām kolēģes uz kopīgu pasākumu. Logopēdu vēsture nav sena. Pirmais logopēds Valmierā sācis darbu pirms 45 gadiem un tā bija Martas kundze, kura apkalpoja Valmieras, Valkas, Limbažu un Cēsu skolas. Galvenais uzdevums logopēdei – pamanīt skolēnus, kuriem nepieciešama lielāka uzmanība, atbalsts mācībās vai pat speciāla apmācība.

Logopēdi iepazinās ar pasākumu scenārijiem dažāda vecuma bērniem bērnu dārzā un sākumskolā. Tika demonstrēti gan materiāli spēlēm un konkursiem, gan foto no pasākumiem.

Mācību gada sākumā katrs logopēds tika aicināts apkopot informāciju par savu darbu: materiālo nodrošinājumu, aprīkojumu, telpu atbilstību logopēda darba specifikai, savu ieguldīto darbu nodarbību plānošanā un vadīšanā. Anketu kopsavilkums par 26 darba vietām Valmierā un apkārtējos novados tika atspoguļots tabulās un diagrammās. Materiāls tiks publicēts mūsu mājas lapā logopedija.eu. Skaitļi nav visai iepriecinoši. Darāmā daudz, lai katra logopēda darba vieta būtu metodiski un tehniski nodrošināta, kas ir veiksmīga korekcijas procesa neatņemama sastāvdaļa.

Sakām lielu paldies mūsu sadarbības partneriem – Valmieras Valsts ģimnāzijai, īpaši semināra organizatoriskās daļas vadītājam direktora vietniekam Jānim Reinvaldam un fotogrāfei Tamārai Visockai, ķīmijas un aušanas skolotājai Janīnai Grāverei un viņas palīgam, kā arī meitenēm ar lielisko balsi un svētku sveicienu!

Lai smeltos idejas ikdienas darbam un turpinātu sadarbību ar apgādu "Zvaigzne ABC" mācību materiālu veidošanā, nākamajā seminārā tiksimies aprīlī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: seminārs, 16.03.2011., Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Iesakām2011.gada 16.martā plkst.10.00 Valmieras Valsts ģimnāzijā L.Paegles ielā 40 notiks Eiropas Logopēdijas dienas svētku seminārs.

 

 

Darba kārtībā:

  • tikšanās ar pieredzes bagātiem logopēdiem Martu Kļaviņu un Māru Gailīti;
  • iepazīšanās ar Valmieras Valsts ģimnāziju – kultūras programma skolā;
  • Eiropas Logopēdijas dienas pasākumu bērniem "Skaņas un Trokšņi" prezentācija;
  • kopēja fotografēšanās vēsturei;
  • diskusijas un sarunas par logopēdijas vietu un nozīmi izglītības programmas īstenošanā – informācijas apkopojums par situāciju logopēdu darbā šobrīd.

Karte.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Basketball | Ilonas Salnas supermetiens 3-p metienu konkursā | VOC | 08.03.2011

08.03.2011., Sieviešu diena, Vidzemes Olimpiskais centrs, basketbola spēle Valmiera-Ventspils.

Tas bija LABAIS!!!
Ilonīte pirms mešanas prasīja: “Kā lai metu?” – jokodamies teicu: “Met pēc iespējas stiprāk” – un viņa ņēma un vienkārši IEMETA!

NE-YouTube video:

Saīsinātā (<60s) Instagram video versija:Facebook:Facebook TagLover? Please:
#basketball #basketbols #forte #ģimene #tropa #izglītība #izklaide #konkurss #logopēde #pasākumi #sports #valmiera #voc #video


Always Welcome:
trops.lv janistrops.com ilonite.eu janisilona.eu gauja.org traveltop.info facebook_traveltop.info facebook_gauja.org facebook_ilonite.eu facebook_trops.lv facebook_veseligs instagram_ilona_tropa instagram_janis_trops youtube_ilonasalna youtube_janistrops linkedin_ilonasalna linkedin_janistrops twitter_speech_therapy twitter_janissport

christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas
christmas


Jānis Trops

Jānis Trops


Kad nepieciešama logopēda palīdzība? Latvijas Radio “Ģimenes studijā” logopēdes Ilona Salna, Maruta Tiltiņa un Sanita Stahovska, 07.03.2011.
LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Logopēdu metodiskās apvienības un pedagogu seminārs, 10.02.2011., Valmieras 5.vidusskolā

Logopēdu un pedagogu seminārs Valmieras 5.vidusskolā2011.gada 10.februārī Valmieras 5.vidusskolā pulcējās logopēdi un pedagogi. Šoreiz logopēdu metodiskās apvienības seminārs tika rīkots pasākumu cikla "Lasītprasmes attīstīšanas veicināšanas pasākumi Valmieras pilsētas pašvaldībā 2010./2011. un 2011./2012.m.g." ietvaros.

Fantastisks bija darba dienas sākums ar izcilu Valmieras 5.vidusskolas kora skanējumu pieredzes bagātās diriģentes Irēnas Zelčas vadībā.

Interesentu pulks liels – ap 80 klausītāju, jo piedāvātā tēma aktuāla visiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem. Arī ģeogrāfija plaša: Mārupes, Madonas, Balvu, Siguldas, Talsu, Dobeles, Gulbenes, Strenču, Valkas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Alojas, Tērvetes, Rūjienas, Smiltenes un Beverīnas novadi un Valmieras pilsēta. Dalībnieki noklausījās biedrības "Pro Futuro" valdes priekšsēdētājas Evas Birznieces lekciju 'Mūsdienīga lasītapmācība un lasīšanas traucējumi', piedalījās grupu darbā un diskutēja ar kolēģiem arī lekcijas starplaikos. Zināšanu bagāžu un vielu pārdomām saņēma gan logopēdi, gan sākumskolas un pamatskolas skolotāji, gan bērnu dārzu audzinātāji, gan iestāžu vadītāji.

Pētījumi ASV liecina, ka 10 – 17,7% cilvēku ir lasīšanas traucējumi. Latvijā pagaidām nav veikti zinātniski pētījumi par lasīšanas traucējumiem, taču skolotāju un logopēdu pieredze liecina, ka skaitlis varētu būt vēl lielāks. Tāpēc arī aktuāli jautājumi: kā mācīt lasīt un kā efektīvi lasīšanas traucējumus mazināt. Viens ir skaidrs, ka bez labām lasīšanas prasmēm bērnam apgūt mācību vielu ir ļoti grūti. Sagatavošanās darbs jāveic jau pirmsskolā, kad bērni mācās pazīt skaņas, saklausīt tās vārdos, saliedēt zilbēs. Lektores pārliecinoši teiktais aicināja kolēģus padomāt un izvērtēt, vai darbā tiek izmantotas efektīvas metodes, kuras procesu virza uz priekšu, nevis tikai aizpilda laiku. Pētījumi un prakse apstiprina, ka lasīšanas traucējumus var mazināt un novērst ieguldot intensīvu un sistemātisku pedagogu, vecāku un bērnu darbu, brīnumlīdzekļi ne Latvijā, ne citur pasaulē nav atklāti. Šajā procesā jāiesaistās katra priekšmeta skolotājam katrā klasē, ne tikai latviešu valodas skolotājam un logopēdam. Darbā izmantojot modernās tehnoloģijas, efekts ir daudz nozīmīgāks, jo spēj atvieglot bērnam tik sarežģīto lasīšanu un rakstīšanu, palīdz uztvert informāciju dažādos veidos, taupa laiku un spēku, jo resursi cilvēkam ir ierobežoti.

Vissvarīgākais, kas nepieciešams bērniem un jo īpaši bērniem, kuriem ir lasīšanas traucējumi, ir gudrs skolotājs. Tāds skolotājs, kurš bērnam iemāca to, ko viņš līdz šim nav pratis. Tikpat svarīgi ir kvalitatīvi mācību līdzekļi.

Katram skolotājam, vecākam un bērnam jāpieliek visas pūles, lai apzinīgi mācītos katru dienu, tā mazinot tos gadījumus, kad bērnam nākas atkārtot mācību vielu otru gadu tajā pašā klasē, kas nav progresīva un efektīva metode.

Martā svinēsim Eiropas logopēdu dienu. Aktualizējiet valodas nozīmi maza un liela cilvēka dzīvē, pārliecinieties, vai katras mācību iestādes personāls izdarījis visu, lai valodas attīstība bērniem ritētu gludi un vai nepieciešamības gadījumā mobilizēti visi iespējamie un neiespējamie resursi, lai palīdzētu bērnam.

Paldies Valmieras 5.vidusskolas direktorei Rudītei Markus un viņas vadītajam kolektīvam par viesmīlību un skolēniem par pieklājību un palīdzēšanu!

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: seminārs, 10.02.2011., Valmieras 5.vidusskolā.

Iesakām2011.gada 10.februārī plkst.10.00 Valmieras 5.vidusskolā Raiņa ielā 3 notiks seminārs logopēdiem un pedagogiem. Seminārs tiek rīkots pasākumu cikla "Lasītprasmes attīstīšanas veicināšanas pasākumi Valmieras pilsētas pašvaldībā 2010./2011. un 2011./2012. m. g." ietvaros.

Dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja noklausīties Mg. Phil., LU doktorantes, biedrības "Pro Futuro" valdes priekšsēdētājas Evas Birznieces lekciju "Mūsdienīga lasītapmācība un lasīšanas traucējumi".

Karte.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: seminārs, 13.01.2011., Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā.

Iesakām2011.gada 13.janvārī plkst.10.00 Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā L.Paegles ielā 5/7 notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Mācību materiālu veidošana".

Seminārā piedalīsies apgāda "Jumava" atbildīgā redaktore Renāte Neimane, apgāda "Zvaigzne ABC" pārstāve, daudzu mācību līdzekļu autore Gita Andersone. Savā pieredzē dalīsies logopēdes – mācību līdzekļu autores. Logopēde Ilze Vītola iepazīstinās ar savu jaunāko no vācu valodas tulkoto materiālu "Mēles kundzes ceļojums".

Grāmatu galdā būs iespēja iegādāties un iepazīties ar apgāda "Jumava" izdotajiem materiāliem. Dosimies ekskursijā pa 1875. gada 30. jūlijā atvērto Valmieras kurlmēmo skolu, bet no 2010.gada 26.augusta
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru. Protams, tiks apspriesti ikdienas aktuālie jautājumi logopēdu darbā.

Karte.


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Logopēdu metodiskās apvienības seminārs, 13.01.2011., Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā.

Seminārs Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolāJauns gads iesācies ar nopietna darba turpinājumu, un 13.janvāris bija kārtējā tikšanās reize logopēdiem seminārā Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā (VVBIV-AC). Semināra tapšanā palīdzēja šīs skolas skolotājas Daina Liepiņa un Līga Miķelsone.

Skolas direktors Andris Tauriņš iepazīstināja ar skolu, tās darbiniekiem, pastāstīja vēsturisko pārtapšanu līdz vidusskolas statusam. Logopēdi no Valmieras pilsētas, Kocēnu, Burtnieku, Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu, Beverīnas novadiem, kā arī viesi no Rīgas, Mārupes, Madonas un Siguldas, guva plašu ieskatu skolas ikdienā. Bijām vērotāji īpašā nodarbībā – fonētiskā runas rosme. Kā pastāstīja skolotāja Vineta Ragēvičiusa, šajā mācību priekšmetā nostiprina skaņu izrunu, saistot to ar kustību, izpilda elpošanas vingrinājumus, modelē skaņu augstumu, intonāciju.

Nopietna saruna izvērtās ar apgādu "Zvaigzne ABC" un "Jumava" pārstāvjiem par mācību materiālu sagatavošanu un izdošanu. Tā kā līdz šim mācību materiāli logopēdijā ir izdoti niecīgā daudzumā un daži jau novecojuši, tad paveras plašas iespējas veidojot jaunus mācību līdzekļus, atbilstošus mūsdienu prasībām. Apgādi ir atvērti diskusijai un gatavi sadarboties, lai drīz vien grāmatu plauktos un mācību iestādēs nonāktu spēles, darba lapas, plakāti, audio ieraksti, grāmatas, kas paaugstinātu logopēdijas nodarbību efektivitāti un radītu prieku darboties gan bērniem, gan atvieglotu darbu logopēdiem. Metodiskajā apvienībā vienojāmies, ka līdz aprīļa semināram katrs logopēds, apsverot iespējas, izveidos un seminārā kolēģiem prezentēs individuāli, vai autoru kolektīvā tapušu mācību materiālu.

Logopēdes iegādājās apgāda "Jumava" izdevumus, kurus grāmatu galdam bija sarūpējusi atbildīgā redaktore Renāte Neimane ar palīgiem. Savukārt apgāda "Zvaigzne ABC" pārstāve, daudzu mācību līdzekļu autore Gita Andersone un Kristīne Kokina iepazīstināja ar jaunākajiem mācību līdzekļiem gan pirmsskolai, gan sākumskolai. Varējām apskatīt un iegādāties arī sev vēlamo. Metodiskā apvienība dāvanā saņēma grāmatu jaunumu žurnālus, katalogus "Latviešu autori bērniem", žurnālus "Sākums" un "Skolotāja almanahs". Ir vērtīgi ielūkoties "Zvaigznes ABC" mājas lapā, lai atrastu informāciju, kā var pieteikties izsludinātajiem konkursiem skolotājiem un klasēm, iepazīt un iegādāties jaunākos izdevumus.

VVBIV-AC skolotājas Daina Liepiņa un Valda Drulle dalījās pieredzē par mācību līdzekļu izdošanu. Dainas loto "Spēlē un iemācies" un domino komplektus "No skaņas līdz vārdam" jau izmantojam savā darbā, varējām izteikt vērtējumu un gandarījumu par paveikto. Valdas grāmatas, kuras tulkotas arī krievu valodā, pazīstam jau labu laiku. Spēks un enerģija plūda no skolotājas teiktā. Iedrošinājums pamatots – ir vērtīgi kaut tikai metodiskās apvienības ietvaros dalīties ar izstrādātajiem materiāliem, apkopot pieredzi un iepazīstināt ar to kolēģus.

Logopēde Ilze Vītola bija sagatavojusi bagātīgu artikulatorā aparāta vingrinājumu klāstu: mēlei, vaidziņiem, lūpām. Katrs darba veids tika demonstrēts un pamatota tā pielietojamība. Visi vingrinājumi ir Ilzes praksē pārbaudīti, un tie ļoti patīk bērniem. Arī jaunāko, no vācu valodas tulkoto grāmatiņu "Mēles kundzes ceļojums", katrs logopēds varēs izmantot savā darbā, materiāls tiks ievietots mūsu mājas lapā.

Paldies katrai no 30 logopēdēm par atvēlēto laiku semināram! Prieks, ka izglītības iestāžu vadītāji novērtē šādu tikšanos nozīmi un dod iespēju logopēdiem piedalīties semināros.

Tiksimies pavisam drīz – februārī, kad galvenā loma tiks atvēlēta lasīšanai.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

LMA seminārs, 27.12.2010.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība iesaka: seminārs, 27.12.2010., Valmieras pilsētas 3.PII „Sprīdītis”.

Iesakām2010.gada 27.decembrī plkst.12.00 Valmieras pilsētas 3.PII "Sprīdītis" Rūpniecības ielā 29 notiks seminārs Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu logopēdiem "Pie piparkūkām". Pārrunāsim paveikto, iezīmēsim plānus nākamajam gadam un uzklausīsim kursos un semināros iegūtās kolēģu atziņas un zināšanas.

Karte.

 


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna

Domāsim un darīsim kopā | Nāk Ziemassvētki, kad smaržo, garšo un dzied!

Ziemassvētki, kad smaržo, garšo un dzied!Svētki nes īpašu dvēseles piepildījumu, bet Ziemassvētkos tas ir jo īpašs. Lai saglabātu noskaņu ilgāk un gūtu emocijas, nākas mazliet papūlēties un atlicināt nedaudz laika, bet ieguldījums ikvienam nesīs gandarījumu.

Lai bērns augtu un būtu vesels, jāpiepilda viņa emociju krātuvīte, jānodrošina fiziskās aktivitātes, nepieciešams dienas režīms un veselīga pārtika. Kā to visu sasaistīt ar ziemu un Ziemassvētkiem? Ļoti vienkārši!

Šogad laikapstākļi mūs lutina, ilgi turas sniegs un var baudīt ziemas aktivitātes. Kustieties paši, bērni mācīsies no jums un darīs tāpat. Braukt no kalniņa var ar ragaviņām vai šļūcampannu un sacensties, kurš tālāk vai ātrāk nobrauks un pēc tam tiks pirmais kalnā. Prieks, jautrība un siltums kaulos visiem!
Ja ir iespēja slēpot – izcili! Slēpošana nodrošina ritmiskas kustības, kas ir svarīgas bērna valodas attīstībai. Slēpes ir dārgs prieks, bet lieliski noderēs arī pastaiga pa mežu vai parku ar brišanu pa sniegu (varbūt pēc eglītes?). Jāatceras par piemērotu apģērbu: viegls, vairākās kārtās, brīvs. Kad no kārtējās kupenas esat ārā, mazliet atvelkot elpu, ar silto dvašu izkausējiet aliņu sniega pelēm (lielisks elpošanas un lūpu vingrinājums). Sniegs nav tikai balts. Uz mazu sekundīti ļaujiet bērnam ar rociņu sniegu pataustīt, būs atkal emocijas un jauni vārdi: auksts, kūst, ledains, viegls, lido, pūkains – tad žigli cimdu rokā! Kurš pirmais uzvilks?

Arī slidot ir labi, bet jābūt drošībai: aizsargķivere, ceļgalu un elkoņu sargi.

Sniegavīra celšana – kas var būt labāks par šo! Darbojas lielā motorika, jāpieliek spēks, veļot un nesot bumbas, rosinām iztēli, un tas viss notiek svaigā gaisā. No rīta varēs ar sniegavīru aprunāties.

Pēc kopīgas darbošanās ārā svaigā gaisā, kad vaidziņos kniebis sals, cimdi aplipuši ar sniega kruzuļiem, bet sejas staro, mājās var uzvārīt vasarā ievākto liepziedu tēju, pasmaržot, papūst, lai ātrāk atdziest, pielikt karotīti medu, tad lēni un nesteidzīgi dzerot tēju pārrunāt, kā diena pavadīta. Pārrunāt ir svarīgi, lai pārliecinātos, vai bērns sapratis notiekošo, kādas emocijas guvis, kādi jauni nosaukumi šodien parādījušies viņa runā. Pārcilāt notikumu secību, lai veidotu bērnam izpratni par laiku: vispirms, ātrāk, pēc tam, vakarā…

Vai zīlītes un dzeņi jau pabaroti? Viņiem ziemā mežā klājas tik grūti, bet varam palīdzēt. Maizes drusciņas un putraimiņi atradīsies katrā mājā. Varbūt tētis vai lielais brālis amatu mācības stundās var uzmeistarot pašiem savu putnu barotavu? Vesels notikums: sēkliņu bēršana, putnu vērošana, rūpes un palīdzība tiem, kas to gaida. Cik daudz dažādu putnu viesojas barotavā? Kad putnu vairāk: no rīta vai pa dienu?

Bērni ir lieliski palīgi dāvanu gatavošanā un iesaiņošanā. Mežā salasītus čiekuriņus var apgleznot ar krāsām, iesiet krāsainās lentītēs un iesaiņot čaukstošā papīrā. Kur nu vēl piparkūku cepšana! Nevajag visu dienu, pietiek ar mazumiņu, lai justu smaržu, garšu un prieku par kopdarbu. Tas ir milzīgs ieguldījums bērna motorikas un emociju attīstībā: pirkstu treniņš krāsojot, mācoties siet lentītes, spiežot vai veidojot formiņas, tinot dāvaniņu – tam nepieciešama liela pirkstu veiklība (bez tās neiztikt zīmēšanā, krāsošanā, rakstīšanā), bet to visu var apgūt darbojoties praktiski.

Ļoti svarīgs ir pieaugušā paraugs! Bērnam teiktie vārdi ir tikai papildinājums tam, ko viņš redz. Ir svarīgi, lai jūsu bērns, dodoties slidot, redz, ka arī jums ir aizsargi, ka arī jūs rūpējaties par drošību, tad viņam tas būs pašsaprotami – tā jādara! Pieaugušā paraugs bērnu iedrošina: re, tētis nobrauca no kalniņa un ir priecīgs, tad jau tas ir kaut kas labs, es arī pamēģināšu!

Pirms Ziemassvētkiem samācieties daudz dzejoļu no galvas! Trenējiet atmiņu kopā ar bērniem!

Nodziediet jauku dziesmu, bērni jums palīdzēs- viņi to prot! smiley

Dziesmiņas notis


LMA vadītāja, logopēde Ilona Salna

Ilona Salna