lake vernago

Ezers "Vernago" un kāpiens "Grawand" 2017 | Jānis Trops & Ilona Tropa